vedoucí projektu:  Ing. Rudolf Grygarčík

 

Bylo vysázeno 45 vzrostlých stromů v délce 500 m pod Luzarovými kopci.

Akce se účastnili občané obce včetně žáků místní školy.

Akce měla dát podnět ke vzniku pěší stezky v okolí obce.

Dotace získaná z Nadace Partnerství byla ve výši 19.280,- Kč.

 

vedoucí projektu: Ing. Rudolf Grygarčík

           organizátoři jednotlivých aktivit: Ing. Karel Novák, Pavel Grygarčík, Margit Ihnová, Xenie Drastiková, Pavla Rybková, Hana Steinerová

 

Projekt byl rozdělen do pěti samostatných akcí tak, aby se projektu mohly zúčastnit děti, mládež i dospělí různých věkových kategorií.

První akci byl poznávací víkend 1.-2.6.2006. Cílem bylo vzájemné seznámení se a návštěvy různých pamětihodností ve městě Opavě a v nedalekém Hradci nad Moravicí.

Druhá akce proběhla během prázdnin od 14.-19.8.2006. Zaměření bylo ryze sportovní. Hlavní náplní byl vodácký a horolezecký výcvik v lokalitě Mokřinky a Kružberk.

Cílem cyklistického víkendu 9.-10.9.2006 bylo poznání příhraniční oblasti Opavska spojené
s návštěvou opevnění v Darkovičkách.

Víkend na horách v termínu od 13.-15.10.2006 prověřil účastníky v náročné horské turistice
v Jeseníkách.

Závěrečnou akcí byl víkend 9.-10.12.2006 v obci Chlebičov zaměřený na sportovně-kulturní klání. Vystoupili žáci obou partnerských stran, mažoretky, mladí judisté, karatisté, polská skupina break dance, capuera a na závěr mistr Evropy v kulturistice.

Spolupráce proběhla mezi naším sdružením a Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej Oddział Dekanalny w Raciborzu.

Tento projekt byl schválen k financování z Fondu mikroprojektu programu INTERREG IIIA Česká republika-Polsko.   Výše grantu z EU představovala 122.441,- Kč.

 

vedoucí projektu: Ing. Rudolf Grygarčík

 

Cyklistický víkend otevřel nový projekt v Operačním programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika. Sešlo se 24 účastníků z obou stran. Ubytování a strava byla zajištěna v Areálu Zdraví v Opavě –Kylešovicích. I když zprvu počasí nepřálo, v neděli se nám vše vynahradilo. Cyklisty však nějaké kapky deště neodradí od jízdy a proto se všichni v sobotu dopoledne vydali na první 40 km etapu.

Na neděli byla plánovaná celodenní etapa s přestávkou na oběd u rozhledny v Úvalně. Počasí bylo ideální na takovouto celodenní etapu. Krásné slunné počasí nás provázelo celý den.
Trasu jsme si nakonec „protáhli“ přes polské příhraničí (délka 65 km).

Druhá akce projektu se uskutečnila o víkendu  25.10. - 26.10.2008.
Cílem této akce bylo setkání s polskými přáteli, blíže se seznámit, předat si zkušenosti z podobných akcí a připravit další možnosti spolupráce obou sdružení.
Společně jsme navštívili různé pamětihodnosti ve městě Krapkowice a na hoře Swaté Anny.

Prohlédli jsme si zámky v Kamieniu Śląskim a v Rogowě a v neděli odpoledne „pohádkový” zámek v Moszne. Ubytování a výborná strava byly zajištěny v městě Lesnica v tamní internátní škole.
Skupina byla složena z 30 Čechů a 10 Poláků.
Setkali jsme se s místostarosty města Krapkowice a města Lesnice, kteří nám předali zajímavé propagační materiály a blíže seznámili s historií obou měst.

Spolupráce proběhla mezi naším sdružením a sdružením Krapkowickie rowerki  z Krapkowic.

Tento projekt byl schválen k financování z  Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR na období 2007-2013. Výše grantu z EU představovala 2.290 EUR.

 

vedoucí projektu Ing. Rudolf Grygarčík, Izabela Černá

 

Projekt navazoval na obdobné projekty z let 2003 až 2009, které připravovali a realizovali studenti středních škol pro děti ZŠ s vadami řeči a vadami zraku.

Cílem projektu bylo seznámit zdravotně hendikepované děti s netradiční formou práce na farmě, s domácími zvířaty a péčí o ně.  Dětem byly vysvětleny a předvedeny  postupy výroby některých produktů z mléka. Velmi důležitá pro tyto děti byla aktivní účast na všech těchto činnostech. Všechny tyto aktivity byly prováděny spolu se studenty středních škol v Opavě, od kterých děti získaly další zajímavé informace a při společných aktivitách v nich našly nové, starší kamarády. Termín červen 2012, obec Klokočov.

Tento projekt byl schválen k financování z Nadace OKD. Další finanční spoluúčast poskytla paní RNDr. Uvírová, Rotary Opava International a naše sdružení. Náklady představovaly částku   26.000,- Kč.

 

vedoucí projektu: Ing. Rudolf Grygarčík

spoluorganizátoři: Margit Ihnová, Izabela Černá

 

Projekt byl rozdělen do dvou samostatných akcí, které byly pojaté jako 5ti denní prázdninové tábory. Závěrečnou akcí byl workshop v Racibórzi, na kterém byl projekt prezentován.

Spolupráce proběhla mezi naším sdružením a Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej Oddział Dekanalny w Raciborzu.

Tento projekt byl schválen k financování z  Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR na období 2007-2013. Výše grantu z EU představovala částku 7 578 EUR.