Workshop Racibórz 24.říjen

Zakončení projektu "Děti blíže přírodě" proběhlo v klubu Przystań u polského partnera.  Této akce se zúčastnili rodiče, děti, členové obou sdružení a pozvání hosté. Pozvání přijal jak starosta obce Chlebičov, tak zástupkyně prezidenta Racibórze a zástupci Gminy Racibórz. Koordinátor projektu Rudolf Grygarčík v připravené prezentaci podrobně představil obě realizované akce projektu. Byla to velká příležitost, jak tyto úspěchy představit zástupcům veřejné správy. Každý účastník akcí obdržel DVD s filmy a fotografiemi. Polský partner ještě obdržel  fotoalbum. Nechyběl kulturní program, který si připravily děti z Przystanie. Posledním oficiálním bodem setkání byla prezentace společných akcí obou sdružení od roku 2006 do současnosti.

Kemp v Szymocicích 19.-23.srpen

Tábor v polských Szymocicich u Ratiborze se konal v srpnu a byl druhou částí projektu. Tentokrát jsme my byli hosty polských přátel. I zde se podařilo navázat kamarádství mezi dětmi a domluva nikomu nedělala větší potíže. Zúčastnilo se opět 28 dětí a 8 vedoucích z Čech a Polska.                              

Tentokrát byl tábor zaměřen na sportovní činnost – děti si vyzkoušely jízdu na vodních šlapacích kolech a na kajacích. Také jezdily na kolech a seznámily se s okolím kempu. Děti si prošly naučnou stezku, která je seznámila s místními živočichy a rostlinami. Nechyběla ani návštěva nedalekých stájí a projížďka na koních.

Na výletech jsme se projeli úzkokolejnou dráhou v historickém vláčku a taky si vyzkoušeli ručně poháněnou drezínu. Prohlédli jsme si nově rekonstruovaný klášter a kostel v městečku Rudy.

Poslední večer patřil táboráku a opékání párků a nesměla chybět diskotéka se soutěžemi a módní přehlídkou.

Na poslední den bylo přichystáno velké překvapení – návštěva Dinoparku u Opole. Vláčkem jsme projeli Tunelem času a pak už jsme jen obdivovali obrovské dinosaury, kteří tady kdysi žili. Velkým zážitkem byly filmy v zobrazení 5D o životě pod hladinou pravěkých moří.

A pak už cesta do Ratiboře, rozloučení s polskými kamarády a cesta domů.                                                                     Pavla Benatzká 

 

Tábor v Horním Městě  8.-12.červenec

Schválení financování projektu „Děti blíže přírodě“ bylo pro naše sdružení velkým úspěchem.

Ve dnech 8. až 12. července se uskutečnila první ze tří aktivit projektu pod názvem Pobyt na farmě. Účastníci byli ubytování v penzionu v Horním Městě a většina akcí byla realizována na farmě v Rešově. Této aktivity se zúčastnilo 28 dětí a 8 vedoucích, z toho 10 dětí a 2 vedoucí z Polska.

V pondělí, po té, co jsme dorazili na penzion a vydatně posilněni obědem, jsme se vydali na prohlídku do sportovních stájí u Kinclù ve Skalách u Horního Měìsta. Pan Kincl mladší nás provedl stájemi a vyprávěl nám o jejich práci, zaměření a výsledcích. Měli jsme možnost spatřit loňského mistra republiky hřebce Cascara při odpočinku. Ze Skal jsme se vydali na nákup do Horního Mìsta a vrátili se zpátky do penzionu.

V úterý po snídani jsme vyrazili na farmu do Rešova. Tam se děti dozv ědělyspoustu zajímavých informací o chovu domácích zvířat a jejich pùvodu. Pomohly poklízet a nakrmit zvířata na farmě. Vyzkoušely si podojit kozy, sebrat smetanu z mléka, tlouct máslo a slévat podmáslí. To vše kolektivně pod heslem „každý chvilku, tahá pilku“ a za výkladu paní farmářky Jany. Odpoledne děti asistovaly při sedlání koní a jezdily pod dozorem instruktorù na louce za statkem.

Ve středu jsme se vydali na výšlap k Rešovským vodopádùm. Naše hlavní vedoucí Izabela nám zpříjemnila cestu vyprávěním o zdejších rostlinách, zvěři a významu lesa pro člověka. Odpoledne jsme ještě navštívili farmu.

Ve čtvrtek děti mohly na farmě ochutnat sýry, které si připravily v úterý. Po té proběhla soutěž o nejkrásněji nazdobeného indiánského „koně“, při čemž místo koní byly vybrány méně vzpurné a klidnější kozy. Ke zkrášlení bylo možno použít jen přírodní materiály (jako borùvky, bahno, listy a květy). Po vyhodnocení nejzajímavěji nazdobeného „koně“ následovala jízda na opravdových koních. Jako každý den, následovala 3 km cesta lesem zpět do penzionu. Po večeři se děti, i přes nepřekonatelnou averzi ke školnímu pořádku, podrobily vědomostnímu testu ze znalostí, postřehů a zážitků, které mohly za celé čtyři dny nabýt.

V pátek ráno po snídani proběhla ještě poslední soutěž ve skupinách o miniaturu lesní stavby z přírodního materiálu (tzv. domečky pro skřítky). Po obědě proběhlo vyhodnocení soutěží a ocenění všech účastníkù. Pak následoval rychlý přesun autobusem na zachovalý hrad Sovinec, kde jsme si ještě naposledy natáhli nohy a prošli si hrad s prùvodkyní. Ve tři hodiny už jsme nasedali do autobusu, který nás odvezl do Opavy a Racibórze.

Markéta Jedličková, Rudolf Grygarčík

 

3. cyklo prezentační setkání 1.-2.červen

Cílem těchto setkávání je aktivní využití volného času cyklistikou a její propagace. Chceme poznávat a prezentovat krásná a zajímavá místa opavského okresu a přiblížit je především polským účastníkùm. Společně pak připravovat další projekty a akce.

 

Návštěva v kempu v Szymocicich

Domluvili jsme si schůzku s majitelkou kempu, abychom upřesnili podmínky ubytování a stravy pro účastníky 2. akce projektu "Děti blíže přírodě". Majitelka byla velmi vstřícná, a proto všechny záležitosti byly ke spokojenosti obou stran dojednány. Prohlédli jsme si krásně vybavené chatky i stylovou restauraci.

 

 

Setkání s rodiči v Raciborzi  22.květen

Zástupci našeho sdružení (Ruda, Jana a Pavla) se setkali s rodiči, kteři projevili zájem přihlásit své dětì na tábor v rámci projektu "Děti blíže přírodě". Po úvodním seznámení a prezentaci projektu následovalá "dlouhá" a zajímavá diskuse. Akci připravilo polské sdružení, které je partnerem v projektu.

 

Vojenský prostor Libavá 27.duben

Za krásného počasí jsme opět po roce absolvovali trasu dlouhou 56 km vojenským prostorem Libavá. Tento rok se tady znovu sešel velký počet cyklistù a turistù.

 

Valná hromada 5.duben

Valná hromada projednala rozbor hospodaření za rok 2012 a schválila rozpočet pro rok 2013. Většina finančních prostředků však bude vázána na projekt "Děti blíže přírodě", který byl schválen k financování. Byl zvolen výkonný výbor sdružení ve složení Rudolf Grygarčík, Margit Ihnová, Lidie Dihlová a Pavla Benatzká.