Předsilvestrovský výjezd 29.prosince

Počasí přímo vybízelo absolvovat poslední cyklo akci v tomto roce. Tentokrát jsme zvolili trasu do Polska, konkrétně k malebnému dřevěnému kostelíku v Pietrowicich Wielkich. S větrem v zádech se jelo krásně. Zpáteční cesta byla náročnější díky zasílenému studenému protivětru. I přesto jsme zdolali krásných 50 km.

 

 

Cena 17.listopadu

V prostorách ART klubu v Obecním domě v Opavě byla dne 20.11.2012 slavnostně vyhlášena Cena 17.listopadu za rozvoj občanské společnosti. Tento první ročník vyhlásila Opavská kulturní organizace (OKO) ve spolupráci se statutárním městem Opava. Primátor města pan Zdeněk Jirásek a členové poroty předali ocenění všem šesti nominovaným studentům opavských středních škol. Za zemědělskou školu byla nominována členka našeho sdružení Izabela Černá, která se velmi aktivně podílela na realizaci dvou projektů „Poutavý život farmáře“ a je v realizačním týmu nově připravovaného projektu „Děti blíže přírodě“.

 

Rozhodnutí poroty: Všichni nominovaní studenti zasluhují uznání ve formě diplomu a věcných cen – publikace „Opava dáma věčně mladá“, katalog k výstavě „Předměty vyprávějí“ a „Opavský zámek“. Vítězkou se stala Lenka Gollová ze Slezského gymnázia v Opavě. rg

 

Zpracována žádost o spolufinancování

Rudolf Grygarčík a Malgorzata Draszcyk podepsali 14.11.2012 žádost o spolufinancování z Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007-2013 pro realizaci mikroprojektů. V pátek 16.11.2012 bude žádost odevzdána k projednání na Euroregion Silesia. Schválení, či neschválení bude známo v únoru roku 2013.

 

 

Jednání k připravovanému projektu

"Przystan" slavila 11 let od svého založení. U této příležitosti proběhla další společná konzultace k připravovanému projektu do Euroregionu Silesia. Žádost je nutno zpracovat a odevzdat do 19.11.2012, takže moc času nezbývá.  Aktivity projektu byly prodiskutovány a upřesněny. Akcí se účastní 28 dětí z Chlebičova, ZŠ Havlíčkova v Opavě a děti navštěvující "Przystan". Akce bude zabezpečovat 8 dospělých osob včetně tří studentů.

Obec Chlebičov

 

Víkend na chatě v Karlově 12. - 14.října 2012

Odpočinkový víkend naplěn turistikou, cykloturistikou a sběrem hub.Obec Chlebičov A k tomu krásné počasí.

 

Zájezd do Krakowa   8. - 9.září 2012

V pořadí 6. poznávací zájezd do Polska organizován naším sdružením. V tomto roce jsme poznali město Krakow. V sobotu jsme měli zarezervovány dvě prohlídky Wawelu. Odpoledne bylo osobní volno k prohlídce samotného města. Velmi zajímavá byla návštěva nových podzemních prostor pod Rynem s krásnou expozicí.  V neděli jsme museli "brzo" vstát, protože nás čekala od 9.00 hod 2,5 hodinová prohlídka solných dolů ve Wieliczce. Opět nezapomenutelný zážitek. Při zpáteční cestě jsme ještě navštívili rodné město papeže Jana Pavla II Wadowice a město Pszczyna, kde je kromě krásného zámku vybudován skanzén a záchranná stanice chovu zubra. Do Opavy jsme se vrátili okolo 21.00 hod, unaveni ale spokojeni.

rg organizátor

 

Osoblaha 24. - 26.srpna 2012

Projeli jsme osoblažsko a navštívili jeho zajímavá místa.  V sobotu tropická vedra povolila a déšť ustál. Mohli jsme vyjet na celodenní cyklotúru. Vystoupali jsme do výšky 527 m k velmi zajímavé stavbě rozhledny na Hraničním vrchu. Výhled byl překrásný. K tomu také přispělo počasí. Prohlédli jsme si zříceninu hradu Fulštejn. Za sobotu jsme najeli 60 km hornatým terénem. Na večeři jsme si zašli do Restaurace u Býmů na náměstí v Osoblaze. Majitelkou je Irena - rodačka z Chlebičova. Zvládá výborně domácí kuchyni. Všem nám chutnalo a to nejenom  v sobotu. V neděli jsme si počkali u krásného rybníka na průjezd parní lokomotivy. A stálo to za to. I když se nás nesešlo mnoho, nadšení z této akce nikdo neskrýval. Za pomoc při realizace této cyklo akce děkuji Jirkovi Steuerovi, který nám v tomto hodně pomohl a byl našim cyklo průvodcem.

 

XIV. ročník cyklo akce v městě Raciborz 19.srpna 2012

Poprvé jsem se zúčastnil cyklo akce v městě Raciborz, kterou organizuje sportovní svaz OSIR ve spolupráci s městem. Spolu s Jurkem a dvěma bratry Cycon jsme vytvořili jediný mezinárodní tým. Prezident města Miroslaw Lenk zahájil tuto akci přesně ve 12.00 hod. Družstva startovala v intervalu 1 minuty. Na startu se sešlo celkem 54 skupin. Na účastníky čekaly různé sportovní disciplína a především znalostní otázky. Ty jsme zvládli na 100 %, což bylo podmínkou našeho úspěchu.  Naše družstvo se nakonec umístilo na výborném 3. místě. Krásnou výhrou byl digitální fotoaparát.

Slunné počasí, dobrá nálada, několik známých tváří .... to byla neděle 19.8.2012

r.g.

 

Kaszuby 29.7. - 7.8.2012

 Akci přiravil Jurek Lihs z Raciborze.

 

Třeboňsko 30.6. - 7.7.2012

 

Projekt "Poutavý život farmáře"   8.- 10.června 2012


Víkend 8. až 10. června byl plný překvapení, poučení i zábavy. Zúčastnila se jej třicítka školáků a studentů.
Záměrem projektu bylo seznámit zdravotně postižené děti netradiční formou s prací na farmě, s domácími zvířaty a péčí o ně. Nechyběly praktické ukázky postupů výroby mléčných produktů, jakými jsou sýr, jogurt a máslo. Děti se všech těchto činností aktivně účastnily.

Děti veškeré své aktivity prováděly spolu se studenty opavské „zemědělky“. Získaly od nich další zajímavé informace a při společných akcích v nich našly nové, starší kamarády. Velkým zážitkem pro děti byla jízda na koních, které se v projektu věnovalo nejvíce času.
V neděli dopoledne byl připraven „Farmářský pětiboj“, ve kterém se utkaly ve dvou kategoriích všechny děti. Ty musely prakticky prokázat i některé nově nabyté zkušenosti z minulého dne, jakými bylo dojení a poklízení.

 

2. cyklo prezentační setkání v Opavě   2.- 3.června 2012

 O víkendu 2. - 3. června jsme připravili a zorganizovali v Opavě 2. ročník cyklo prezentačního setkání, které si klade za cíl propagaci cykloturistiky, hledání nových možností spolupráce a přípravy společných projektů s polskými partnery.
V sobotu čekala na účastníky společná vyjížďka po nové cyklostezce do Krnova se zastávkou v polském městě Branice. Výjezd na Cvilín a rozhlednu v Úvalně fyzicky prověřil všechny účastníky. Večer byl věnován prezentacím a diskuzím z činnosti jednotlivých klubů a hledání možností přípravy společných projektů. Prezentována byla společná cyklo výprava (Chlebičov-Opolena)na  Mazury v roce 2011.

„Prajzská cesta“, se zastávkou v Bělé, čekala na cyklisty v neděli. Konečnou byla prohlídka vojenského opevnění v Darkovičkách.
Během dvou dnů jsme zdolali 130 km v různorodém terénu. Letošní cyklo akce se zúčastnilo 21 cyklistů z Čech a 17 z Polska.

Tak jako v loňském roce se letošní akce zúčastnili zástupci z  Raciborze, Opole a z Tarnowskich Gór.

Za pomoc děkujeme Městu Opava a serioznímu přístupu Slezské univerzity.

 

 

Cyklo setkání v Krapkowicích  26.- 27.května 2012

Opolský klub Rajder zorganizoval ve dnech 26.- 27.5.2012 další cyklo setkání pod názvem „Cestou opolských vápenek“. Za naše sdružení jsme nakonec vyjeli pouze v počtu tří osob. Nelitovali jsme však. Počasí nádherné, organizačně (jako vždy) vše připraveno na jedničku. Během dvou dnů jsme nenajeli mnoho kilometrů (65), navštívili jsme však mimo několika starých vápenek také několik zajímavých míst v okolí Krapkowic. Ubytování bylo zajištěno v Krapkowicích – část Otmet.
V letošním roce jsme museli z časových důvodů volit cestu autem. Vyjeli jsme v sobotu ráno tak, abychom stihli start v 9.30 hod. Protože se sešel se velký počet cyklistů, byla možnost navázat nové kontakty s cyklisty z Tarnowskich Gór nebo s klubem z města Bielsko Biała.

Sobotní trasa: Otmet Dom Sportowiec – Gogolin (vápenka, pomnik) –Kamionek (vápenka) – Kamien Sl. (zámek, vápenka, kamenolom)– Góraždže (vápenka, kamenolom) – Otmet Dom Sportowiec.

Nedělní trasa: Otmet Dom Sportowiec – Krapkowice (vápenka, zámek-dnes gymnázium,bašta) – Rogów (zámek, větrný mlýn holandského typu) – Malnia (kostel) – Otmet Dom Sportowiec.

 

 

Setkání se zástupci Przystani v Raciborzi  18.května 2012

V pátek v podvečer proběhlo pracovní setkání zástupců obou sdružení, na kterém se nastínily možné další kroky spolupráce na společném projektu. Projekt hodláme zpracovat a připravit tak, aby mohl být realizován v roce 2013. Velkou překážkou bude finanční zabezpečení projektu v době jeho realizace. Finanční prostředky totiž žadatelé získají až po ukončení projektu. Další schůzka se uskuteční v měsíci červnu, kdy obě strany předloží a navrhnou jednotlivé aktivity projektů.

 

Raciborz

 

Bílý Kámen - Libavá   28.dubna 2012

Za velmi krásného počasí, spousty cyklistů a turistů jsem na kolech projeli vojenským újezdem Libavá. Přidala se také naše malá cykloskupinka. Někteří naši členové se vydali na tuto akci jako turisté.

 

Proběhla valná hromada sdružení   20.dubna 2012

Ve velkém počtu se sešli členové sdružení na valné hromadě, na které byl mimo jiné předložen rozpočet za rok 2011 a návrh rozpočtu pro rok 2012. Valná hromada schválila návrh rozpočtu pro rok 2012, zvolila výkonný výbor sdružení a revizní orgán, schválila přijetí tří nových členů a vzala na vědomí ukončení dvou svých členů (studenti).

Rudolf Grygarčík s pomocí prezentace informoval všechny přítomné o cyklo akci, kterou organizovalo sdružení Rajder z Opole, a která se uskutečnila v srpnu roku 2011.

Následovala diskuse a informace o připravovaných akcích v roce 2012.

 

Den Země  17.dubna 2012

Den Země „uctilo“ prací osm studentů ze Střední technické školy Opava a Masarykovy střední zemědělské školy a Vyšší odborné školy  Opava úklidem silnice z Opavy přes Pusté Jakartice do obce Chlebičov. Studenti během dopoledne vyčistili úsek v délce 5 km a odstranili 600 kg různorodého odpadu. Našla se jedna autobatérie, šest pneumatik a velké množství PET láhví. Veškerý odpad skončil na EKO skládce v Chlebičově. Poděkování patří Margit Ihnové, Rudolfu Grygarčíkovi a osmi „odvážným“ žákům obou škol – Petru Černému, Dominiku Múckemu, Tadeáši Dostálovi, Lukáši Pospěchovi, Tomáši Gorolovi, Zdeňku Zdrálkovi, Darině Nguyenové a Martinu Lacinovi.

Sponzorsky tuto akci podpořila firma Latoň –Wieder. Pochopení jsme našli také u obce Chlebičov, která zajistila odvoz odpadu na skládku. Možnost občerstvení  na hřišti nám umožnila paní Axmannová.

Jěště jednou –Všem díky.

 

Cyklo akce Moravice  7.dubna 2012

Cyklo akce - Bezručova Moravice - nás poprvé vytáhla do sedel (všechny čtyři). K domluvenému srazu (8.00 hod u splavu v Kylešovicích) dorazili téměř všichni včas. Krásnou cyklostezkou podél řaky Moravice jsem přijeli na start a registraci účastníků. Byli jsme prvními cyklisty a jak jsme nakonec zjistiti, také nejpočenější skupinou. Z několika tras jsme si vybrali tu nejdelší. Hurá k Bezručové vyhlídce ... Pokračujeme lesní cestou do Lesních Albrechtic a po cestě dále do Vítkova. Po polední přestávce sjíždíme, abychom znovu vystoupali ke zřícenině hradu Vikštějn (posledních 50 m v lesním terénu). Cyklostezskou 551 projíždíme Anninovým údolím, okolo papírenského splavu a akvaduktu do Hradce nad Moravicí.

rg

Bylo to velice poučné a taky namáhavé. Náš hlavní "velitel" nás neustále povzbuzoval a hnal dopředu. Nálada byla velice pozitívní a veselá. Ti nejlepší ujeli 63 km, Radim musel domů  k obědu (tak jen 36 km). V cíli bylo pro všechny účastníky připraveno malé pohoštění - hlavně koblihy a chleba se škvarkama. Po těch ujetých kilometrech to přišlo vhod. A k tomu ještě diplom. Děkuji za hezky strávený den.

Sára Halušková 1.Z třída

 

Návštěva divadla   29.března 2012

Kdo je kdo aneb kudy kam - taškařice s pohledem do budoucnosti a dvojím ohlédnutím zpět.  Představil se Divadelní spolek SIESTA. My můžeme jen doporučit ...

 

Zprovoznili jsme prostory v nové klubovně

Starosta a zastupitelstvo nám vyšlo vstříc a umožnilo se přestěhovat z né zcela vyhovujících prostor do místnosti, kterou mělo v pronájmu TQM. V sobotu 24.3.2012 proběhla brigáda členů sdružení.

Obec Chlebičov

 

Bylo "dovoleno" přijít v dobovém oblečení.

 

Retro párty   23.března 2012

První akcí našeho sdruženi byl poslech písniček 60. a 70. let. Nemohla chybět soutěž v poznávání interpretů a skladeb. Prezentaci si připravila Pavla Benatzká, které tímto děkujeme.

Obec Chlebičov Obec Chlebičov

Obec Chlebičov Obec Chlebičov