Den Země (16.4.2010)

Ke Dni Země zorganizovali členové sdružení spolu s žáky Střední školy Kolofikovo nábřeží a MSŠZe a VOŠ Opava úklid podél komunikace od Opavy do Pustých Jakartic. Na úseku dlouhém 3 km se nasbíralo neuvěřitelných 1025 kg nejrůznějšího odpadu. S odvozem pomohla skládka EKO Chlebičov, která zároveň zajistila její uložení na své skládce. Protože panovalo velmi chladné a deštivé počasí, přišlo vhod malé občerstvení v hostinci U Agáty. Po celou dobu akce nás "doprovázele" Policie ČR DI Opava, která nám tímto zajistila bezpečnější pohyb podél vozovky.

Poděkování patří všem 12 žákům obou škol, starostovi obce Chlebičov Ilju Novotnému, panu Latoňovi, paní Matyáškové, paní Chmelařové, pprap. Ficnerovi, nstržm. Baďurové, paní Ihnové a panu Grygarčíkovi.

Návštěva z Krapkowic

26.června 2010 nás navštívila v rámci projektu skupina polských přátel z Krapkowic a Opole. Členové našeho sdruženi pro ně připravili bohatý dvoudenní program. Nechybělo ani večerní sobotní opékání. S našimi přáteli jsme navštívili zámky Hradec nad Moravicí a Raduň. Vystoupali jsme na rozhlednu v Jakubčovicích a mohli spatřit překrásné panorama Opavské nížiny. V neděli následovala prohlídka města Opavy s výstupem na Hlásku. Celý program byl zakončen prohlídkou zámku v Kravařích. Akce byla velmi úspěšná a navázala tak na již několik let trvající dobrou spolupráci našich sdružení.

1000 km Rakouskem

V termínu 3.7. – 14.7.2010 se uskutečnila cyklo akce z Valtic do Salzburgu. Trasa vedla jednak podél Dunaje a dále okolo jezer do Salzburku. Délka trasy v jednom směru byla 490 km. V samotném Salzburgu jsme strávili 4 dny.

Cyklotrasa Opawice

Akce proběhla 1.8.2010 za krásného slunného počasí. Tato trasa lemuje česko-polskou hranici od Wiechowic až po vesnici Opawice. Zde se trasa odklání směrem na Glubczyce. Naše trasa vedla z Chlebičova do Pilscze a dále do Turkova, Wysoka, Branice, Lewice, Zubrzyce, Ciermecice, Pietrowice, Krasne Pole, Opawice, Dobieszow, Rowne a Glubczyce. Z Glubczyc vedla trasa po hlavní cestě do Wodky, Pilscze, Opavy a Chlebičova. Délka trasy 110 km.

Radegast Tour

22. srpna 2010 jsme absolvovali část cyklostezky Radegast Tour. Start proběhl ve Velkých Hošticích. Trasa pokračovala směrem na Raduň (zámek), Jakubčovice (rozhledna), Hradec nad Moravicí, Meleček, Štáblovice, Litultovice, Nový dvůr (oběd) a Opava. V poklidném a příjemném tempu jsme ujeli 63 km.

Autobusový zájezd

Naše sdružení pořádalo již 4. autobusový zájezd do Polska. V letošním roce (4.září 2010) jsme navštívili a prohlédli si pamětihodnosti města Nysa, Otmuchov a Paczkow. Krátce jsme se také zastavili u Otmuchowského jezera. Počasí k nám bylo opět shovívavé a proklamovaný déšť jsme "sledovali" až při zpáteční cestě z autobusu. Krásný zájezd obohatil slovním doprovodem pan Mgr. Petr Zahnaš, který se této úlohy zhostil profesionálním způsobem.

Chata Karlov

V loňském roce velmi vydařenou akci jsme v letošním roce opět zopakovali. Protože účast byla malá, malinko jsme si program upravili a věnovali se především sběru hub a jiných lesních plodů. Večer nechyběl táborák s opékáním. V neděli následovala prohlídka Karlové Studánky.

Cyklo setkání v Opoli

Krásy podzimu - to bylo téma setkání cyklistů z různých oddílu opolského regionu. Již třetím rokem se této akce účastní také naše skupina cyklistů. V dopoledním programu jsme navštívili a prohlédli si zajimavosti města Opole a po velmi chutném obědu následovala 50 km etapa vedoucí mimo město. Zajimavostí byla návštěva skanzenu polské vesnice nedaleko Opole. Sobotní program byl zakončen znalostní soutěží a nemohlo chybět posezením u grilu. V neděli dopoledne proběhla soutěž v nejpomalejší jízdě na kole a následné vyhodnocení všech soutěží. Naše skupina 8 cyklistů získala nakonec šest krásných cen. Poděkování patří organizátorovi - členům sdružení RAJDER a především panu Marku Madejovi za skvělou organizaci celé akce.

Konference v Opoli

Jeden z posledních slunných víkendu byl příležitosti k setkání představitelů cyklistických klubů nejen z opolského vojvodství. Cílem byla prezentace klubů, navázání nových kontaktů a výměna zkušeností s organzováním cyklo akcí. Nechyběly ani odborné přednášky na téma založení sdružení, sponzoring a první pomoc. Celou akci organizovalo sdružení Rajder z Opole.

Krásy podzimu

Proč nevyužít slunnou neděli 31.10. k cyklo výletu. Tentokrát vyjíždíme do města Ratiboře. Se silným větrem v zádech cesta rychle ubíhá. Místy bez šlapání až 44 km/hod. Krátká zastávka na náměstí, vzpomínky na příjezd od mazurských jezer v roce 2007 a pokračujeme dále podél řeky Odry. Dostáváme se však do míst, které řeka značně poničila, chybí dva mosty a my se nemůžeme dostat na druhý břeh. Nakonec situaci vzdáváme a vracíme se zpět do Ratiboře a odtud po známé silnici do Chlebičova. Zpáteční cesta je pod silným protivětrem (na Lysé Hoře dosahuje rychlost větru 130 km/hod) a každý kilometr hltá spoustu energie. Toto je občas úděl nás cyklistů, s tímto musíme počítat. Délka trasy byla 74 km.

Světlo do života