Na kolech k Mazurským jezerům 4.8.- 17.8.2007

Tábor 10.7. - 13.7. 2007

Děti, které se zúčastnily tábora v Zálužné, měly možnost vyzkoušet si jízdu na kánoji a kajaku pod vedením zkušeného instruktora ze Střediska volného času v Opavě. Občanské sdružení Tandem zapůjčilo tandemová kola, na kterých mimo jiné proběhl přesun na hráz Kružberk. Nemohla chybět noční stezka odvahy, vedená do hlubokého lesa, posezení u táboráku s opékáním párků a zpěvem a nemohla chybět bojová hra. Poslední den byli vyhlášeni vítězové jednotlivých soutěžních disciplín a každý účastník obdržel krásný diplom.

Meandry Odry

1.července jsme podnikli "cyklo-exkurzi" do okolí meandrů řeky Odry. Projeli jsme oblasti jak po straně polské, tak po straně české. Musím připustit, že polská část je perfektně označena a zpřístupněná jak pro pěší, tak pro cyklisty. Délka trasy je okolo 4 km. To nám bohužel scházelo na české straně. Malý přechod Kopyto-Olza znamená brod se vším všudy. Polská část (viz foto) však nebyla udržována, což nás odradilo od případného prodění se. Nezbývalo, nežli se vrátit zpět na přechod Chalupki. Měli jsme však možnost zhlédnout poslední zbytky lužních lesů a projet si celou oblast, která byla vyhlášena kulturní památkou. Ke všemu nám přálo krásné slunné počasí (až na neustálý a všude přítomný mírný protivítr).

Setkání cyklistů v Krapkovicích - Polsko

II. ročník setkání cyklistů v Krapkovicích-Otmet proběhl ve dnech 8.6.-10.6.2007. Naše malá skupina cyklistů se této akce zúčastnila také. Setkání nám umožnilo poznat a navštívit zajímavá místa v městě Krapkovice a jeho okolí. V pátek proběhlo uvítání a ubytování všech účastníků. Sobotní program byl nabit různými akcemi. Mimo jiné jsme navštívili provoz místní papírny a mohli jsme srovnávat s provozem malé papírny, ve které se papír vyrábí tradičním ručním způsobem. Po dobrém obědě a krátké siestě pokračoval program výjezdem do okolí (cca. 50 km) - směr Steblow, Dobra (zámek, kostel), Komorniki (kamenný most), Konica, Rozkochov (zámek), Brožec (kostel), Pietna (agroturistika)a zpět do Krapkovic. V podvečerních hodinách proběhly dvě soutěže. Ve znalostní soutěži jsme mohli jen těžko konkurovat, zato však v disciplíně nazvané "želví jízda" získal první místo Rudolf Grygarčík a místo třetí Jakub Trávníček. Setkání přispělo k získání nových kontaktů, vzájemně jsme si vyměnili zkušenosti z jiných podobných akcí a díky propagačním materiálům jsme mohli propagovat také naši obec. Pro naší skupinu, která přijela z největší dálky (88 km), to byla dobrá průprava a zkouška na další aktivity, které naše sdružení připravuje.

Hora svaté Anny - perla Opolska

Hora vysoká 400 m se majestátně tyčí nad rovinami v okolí řeky Odry. Dominantu hory tvoří Bazilika Svaté Anny s nádherným interiérem, kde se každým dnem konají bohoslužby, kterých se účastní poutníci a turisté z různých zemí (ročně je to okolo 300 tisíc lidí). Na přilehlých svazích vybudoval řád františkánů rozsáhlý komplex kapliček (35), největší svého druhu v Evropě. Mezi další významné stavby patří Dom Pielgrzyma ( zde jsme byli ubytováni), Muzeum Czynu Powstanczego, Klasztor Franciszkanow, Amfiteátr skalny ( největší v Evropě) a Pomník slezského povstání. Oblast hory je začleněna do evropského systému Natura 2000. V okolí hory bylo vyhlášeno několik přírodních rezervací. V roce 2004 prezident Polska vyhlásil Horu Svaté Anny za pomník historie.

Cyklovýlet na horu Svaté Anny

Jako sdružení jsme spolu s naším polským partnerem zajistili účast na II. Diecezjalnej Pielgrzymce Rowerowej na Górę św. Anny. V letošním roce se účastnilo okolo 300 cyklistů a poprvé přijeli cyklisté z Čech - z Chlebičova. Po mši svaté, které se zúčastnili všichni cyklisté, následovalo představení "zajímavých" účastníků (včetně naší skupiny) a program pokračoval vystoupením hudební skupiny. Celé odpoledne a podvečer jsme věnovali prohlídce památek a velmi krásného okolí. Mimo jiné jsme poskytli krátký rozhovor pro opolské Radio Plus.

Světlo do života