Přednáška o Nepálu

Ve čtvrtek 6. 4. 2006 jsme měli možnost zhlédnout zajímavou přednášku. Nepálskou krajinou nás prostřednictvím pěkných fotografií a autentickým vyprávěním provedl chlebičovský rodák a cestovatel Radek Chalupa. Na svých cestách, kromě poznávání jiných kultur, zvyků a obyčejů, prezentoval i obec Chlebičov vyvěšením její vlajky vysoko v Himaláji.

Sobota 22. 4. 2006 - Výsadba stromů

22.duben je vyhlášen Dnem Země. Naše občanské sdružení na tento den připravilo výsadbu stromů, jejíž finanční krytí bylo zabezpečeno z grantu Strom života Nadace Partnerství. Výše finančního příspěvku, které naše sdružení získalo, byla 19.500,- Kč. Za tyto prostředky jsme zakoupili kůly, pletivo a 50 ks vzrostlých stromů – 20 ks javorů klen, 20 ks jeřábu obecného, 5 ks dubu letního a 5 ks lípy srdčité od firmy Wieder z Oldřišova. Zavdali jsme tak vznik pěší stezky v okolí naší obce a může zde vzniknout nová oddechová zóna pro naše občany. Jsme rádi, že mnozí občané takto celý záměr pojali a svou účasti napomohli tuto akci realizovat. Akce se účastnilo okolo 100 lidí. Odměnou je nezapomenutelný dobrý pocit umocněn krásnou atmosférou a pěkným slunným počasím. Každý, kdo se zúčastnil a zasadil strom, bude mít strom označen cedulkou se jménem a číslem domu.
Poděkování patří pochopitelně všem, ale mimořádně musíme poděkovat našim dětem a paní učitelce Široké ze základní školy, kteří vysadili za každou třídu jeden strom. Každá složka v naší obci si mohla také strom vysadit. Využili toho zahradkáři, včelaři a naše občanské sdružení. Na závěr přivítaly především děti opékání buřtů a vylosování čtyř šťastlivců, kteří obdrželi krásnou knihu „Muž, který sázel stromy“. Jeden výtisk této knihy byl věnován naší základní škole.
Poděkování patří také obecnímu úřadu, který projekt technicky zabezpečil - dovoz vody na zalití a dopravu stromů. Výkopu a sázení se účastnil také pan starosta, který s rodinou vysadil celkem čtyři stromy.

Označení strmků Od pátku 5. května 2006 jsou rozvěšené vysačky na každému stromku se jménem kdo jej sadil a číslem domu. Také jsou doplněna chybějící pletiva.
Již při první zběžné prohlídce lze podle zelenajících se korun předpoklédat, že se všechny stromky ujaly.

Návštěva z Polska

V sobotu 17. 6. 2006 nás navštívili zástupci partnerské organizace z Ratiboře. V družném rozhovoru jsme si upřesnily termíny naplánovavých akcí včetně technického a organizačního zajištění připravovaného projektu.

 

projekt "Pomozme mladým hrou a sportem"

 

Děti z Ratiboře na návštěvě v Chlebičově

Projekt „Pomozme mladým hrou a sportem“ započal první akcí, která byla nastavena tak, aby se ji mohly zúčastnit děti naší základní školy v Chlebičově. Základní škola se mohla na tuto akci velmi dobře připravit. Program nebyl nikterak náročný, vždyť se jednalo o menší děti. První den v sobotu jsme navštívili zámek v Hradci nad Moravicí, prošli jsme si zámeckou expozici, podnikli procházku městem a vlakem odjeli zpět do Opavy, kde byl připraven pro všechny účastníky výborný oběd. Po krátkém odpočinku následoval přesun do Chlebičova. V kulturním domě byl připraven bohatý program a o dobrou zábavu se také postarala skupina „Bratranci“. Obě skupiny dětí měly připraven svůj program, se kterým se prezentovaly. Sklidily velký úspěch a potlesk. Po večeři následovala malá přehlídka masek, které si děti připravily. Druhý den začal mši svatou v kostele u Svatého ducha v Opavě. Hned na začátku pan farář oficiálně přivítal děti z Ratiborze, které seděly v předních řadách. Na konci mše si spolu zazpívali polskou píseň, doprovázenou hrou na kytaru. A nakonec pár bonbónu pro každého. Následovala prohlídka Opavy se zajímavým výkladem pana Kočvary z Matice Slezské.V poklidu jsme si mohli projít město, které je krásně opraveno a udržováno. Ke všemu ještě pomohlo počasí, které celou atmosféru krásně doladilo. Celá akce byla ukončena v odpoledních hodinách a děti z Polska i s malou výslužkou a hlavně pěknými a nezapomenutelnými zážitky odjeli vlastním autobusem do Ratiborze.

 

Vodácký tábor

Na voděV rámci projektu "Pomozme mladým hrou a sportem" uspořádalo občanské sdružení Světlo do života v měsíci srpnu vodácký tábor v Mokřinkách, kterého se zúčastnilo 17 dětí z Chlebičova a Ratiborze. Děti se naučily základním principům ovládání lodě a mnozí absolvovali svůj první sjezd řeky Moravice na úseku Mokřinky-Zálužné. Hlavní náplň tvořil vodácký výcvik doplněn horolezeckou instruktáži na cvičných skalách Kružberk a ukázkou činnosti hasičského záchranného sboru projektu Ready to help, do které se všichni účastníci tábora aktivně zapojili. Mohli si tak vyzkoušet zdolávání lanových překážek, sjezd na laně a používání hasicího přístroje. Vše bylo doprovázeno odborným výkladem hasičů profesionálů. Poslední den přijela Policie ČR se svou prezentaci policejní techniky, zneškodňováním pachatele a dalšími pro děti zajímavými ukázkami práce policie. Každému účastníkovi byly sejmuty otisky prstů a provedena dechová zkouška. Všichni účastníci si odvezli krásné a nezapomenutelné zážitky a poznali nové kamarády na druhé straně hranice.
Tento projekt byl schválen k financování z Fondu mikroprojektu programu INTERREG IIIA Česká republika-Polsko

Cyklovíkend

Takto bylo nazvána společná akce českých a polských účastníků víkendového klání. Akce je součástí projektu „Pomozme mladým hrou a sportem“, který získalo občanské sdružení Světlo do života z Chlebičova. Účastníci se setkali na hraničním přechodu v Chuchelné, kde byla celá akce zahájená. Nechyběla návštěva kostela v Píšti s prohlídkou křížové cesty. „Pan faráře Černota nás vřelé přivítal a seznámil s historii Píště a tamního kostela“ . Obdiv zasloužily také unikátní sluneční hodiny. Po dobrém obědě na pstruží farmě v Bělé jsme pokračovali po cyklotrase do obce Bolatice. Návštěva zdejšího skanzenu vyvolala především u starších účastníků nostalgické vzpomínky na mládí. Poučná a zajímavá byla návštěva pštrosí farmy ve Služovicích a mléčné farmy v Oldřišově. Náročná 68 km trasa byla ukončena v Opavě na Střední škole technické, kde byli účastníci ubytováni. Druhý den pokračovala trasa návštěvou Raduně, lamí farmy v Jilešovisích a návštěvou vojenského opevnění v Darkovičkách. V Šilheřovicích účastníci cyklovíkendu přejeli hranici a pokračovali směrem na Krzanovice, kde byl celá společná akce ukončena. Během dvou společných dnů účastníci cyklovíkendu ujeli 160 km, navštívili a poznali mnoho zajímavých míst v regionu Hlučínska a to vše bylo umocněno krásným slunným počasím.
Tento projekt byl schválen k financování z Fondu mikroprojektu programu INTERREG IIIA Česká republika-Polsko.

Trasa výletu.

Víkend na horách

Vikend na horách Ve dnech 13. - 15. 10. 2006 proběhla turisticky zaměřená akce, které se zúčastnilo celkem 14 dětí z Chlebičova a Ratiboře. Hlavní akci programu byl výšlap na nejvyšší vrchol Moravy. Z Karlova přes Jelení Studánku, po hřebeni kolem Petrových Kamenů na Praděd. I přes poměrně fyzicky a časově náročnou trasu (30 km) se všichni účastníci, po vyčerpávajících dvanácti hodinách, bezpečně vrátili na chatu do Karlova.
V neděli jsme si malinko přispali, ošetřili otlaky a bolavé nohy, a po deváté hodině vyrazili z chaty na 17 km dlouhou trasu směrem na Hvězdu, kde jsme poobědvali a pak pokračovali údolím Bílé Opavy do Karlové Studánky. Zde už na nás čekal Autobus, který nás odvezl na česko-polskou hranici a Chlebičova.
Ačkoliv byly obě trasy poměrně náročné, pěkné slunečné počasí, překrásné scenérie podzimních Beskyd a hlavně vodopády na Bílé Opavě nám veškeré útrapy vynahradily. Při závěrečném rozloučení většina účastníků přislíbila svou účast na dalších podobných akcích.
Tento projekt byl schválen k financování z Fondu mikroprojektu programu INTERREG IIIA Česká republika-Polsko.

 

Závěrečná akce projektu

Klikni pro další snímky akce .Ukončení projektu Poslední akcí, která ukončila projekt „Pomozme mladým hrou a sportem“, bylo společné dvoudenní setkání mládeže z Chlebičova a Ratiborze ve dnech 9.-10. prosince 2006. Sobotní dopoledne bylo vyhrazeno namáhavému zdolávání umělé horolezecké stěny na zemědělské škole v Opavě. Úspěchy se různily, někteří připomínali pavouky, jiní zase lenochody. Atmosféra byla výborná a každý mohl ukázat a předvést své schopnosti. Posilnění dobrým a vydatným obědem jsme autobusem odjeli do Chlebičova, kde pokračoval další program sobotního odpoledne prohlídkou hasičské zbrojnice s ukázkou techniky a odborným výkladem. Po té následovala prohlídka nového obecního hřiště, kabin a osvětlení. Zájemci si mohli vyzkoušet terén hřiště v krátkém přátelském fotbalovém zápase pod světly reflektorů. Od 17.00 hod byl zahájen kulturně-sportovní program v sále kulturního domu v Chlebičově. Program zahájil pan Grygarčík, který přítomné seznámil se stávajícím projektem, jeho cíly a představil na fotografiích předcházející čtyři akce projektu. V programu mimo jiné vystoupili žáci ZŠ Chlebičov a děti polského partnera. Bouřlivý ohlas vzbudilo vystoupení break dance z Polska a capueiry, se kterou vystoupil Mirek Dihel. Velmi sugestivně působilo vystoupení karatistů pod vedením Radka Chalupy, kteří předvedli mimo jiné i ukázky soubojů. Velký potlesk sklidili malí judisté. Oko diváka pohladilo vystoupení ještěrek-mažoretek z Hradce nad Moravicí, které se v letošním roce staly mistryněmi Polska. Závěr patřil mistru Evropy v kulturistice z  roku 2005 z rumunského Brašova Janu Kubíkovi, který svým vystoupením strhl všechny přítomné diváky. Nedělní dopoledne patřilo mši svaté v kostele u Svatého Ducha, po které následovala prohlídka opavských vánočních trhů, které se již staly v Opavě tradicí. Na závěr celé akce byl uspořádán turnaj v kuželkách i s malým vyhodnocením. Závěrem musíme poděkovat všem organizátorům, bez kterých by tento projekt nespatřil „světlo života“. Děkujeme také autodopravci JC Trans s.r.o.

 


Na návštěvě v Ratiboři

18. prosince jsme byli pozváni na vánoční besídku našich ratibořských přátel. Po vřelém přijetí a vzájemném seznámení následoval program jehož součástí byla modlidba, zpěv a předání drobných dárečků dětem. Velmi zajimavé a poučné byli i vzájemné rozhovory.

Světlo do života