Den Země

Ke Dni Země 22. 4. 2005 zorganizovali členové sdružení spolu s učni opavské integrované školy úklid podél komunikace od Opavy přes Pusté Jakartice do Chlebičova. Tento úsek je dlouhý 5 km a v příkopech se našel odpad v objemu 1 tuny. Tento odpad pomohli odvážet zaměstnanci obce Chlebičov na místní skládku. Protože panovalo velmi chladné počasí, přišlo vhod malé občerstvení v hostinci U Agáty a oběd v Eldorádu v Chlebičově.

Rafty

Velmi vydařenou akci byla jízda na raftech na řece Opavě, kterou naše sdružení připravilo 25. 6. 2005. Krásné počasí a dobrá nálada, to vše přispělo k nevšednímu zážitku, který byly o to zajímavější, že místy se muselo brodit řekou i s raftem. Plně jsme obsadili tři rafty, které byly řízeny zkušenými "kormidelníky". Start byl u loděnice na Kolofíkově nábřeží, cíl u loděnice v Kravařích. Zde čekal na účastníky výborný domácí guláš, který připravila paní Jaroslava Nováková z Kravař.

Víkend na horách 21. - 23. 10. 2005.

Tato akce byla připravena pro žáky základní školy ve věku od 10 let. Tomu odpovídala i náročnost trasy, kterou jsme v sobotu absolvovali. Byli jsme dobře připraveni na chladné počasí, kterém nás potkalo pod vrcholem Pradědu. O program a zdravotní zabezpečení se postarali studenti zemědělské školy v Opavě. Večer nechyběl "ples masek" včetně vyhodnocení, které vyhrál"stryk Alfons".

Lékař radí

30. 11. 2005 proběhla velmi zajímavá přednáška a beseda s Mudr. Patrem Slaným. Tématicky byla zaměřena na možnosti poskytnutí první pomoci v různých situacích jako např. úraz elektrickým proudem, mozková a srdeční příhoda, popáleniny, krvácení, zlomeniny atd.

Horolezecká stěna

Účastníci akce "horolezecká stěna" si mohli vyzkoušet svoji zručnost a odvahu na umělé stěně v tělocvičně zemědělské školy v Opavě. Byla to jedna z posledních akcí sdružení uskutečněna 8. 12. 2005. Plné dvě hodiny bylo možno zdolávat různě náročné trasy včetně převisů.

Ratiborz

Naše sdružení navázalo spolupráci s polským sdružením v Ratiborzi. Spolu s dětmi jsme 19. 12. 2005 byli pozváni na oslavy svátku vánočních. Připravili jsme si krátký program a vyjeli dvěma auty do Polska. Bohužel jsme nesplnili všechny formální náležitosti a proto mohla pokračovat jen část skupiny. Na místě jsme předali polským dětem krásný dort, který jim přinesl velkou radost a překvapení. Na oplátku jsme shlédli 40 - ti minutové vánoční pásmo plné písní a koled. Se členy polského sdružení jsme projednávali přípravu společného projektu pro děti a mládež obou příhraničních regionů.

Světlo do života