Občanské sdružení Světlo do života bylo založeno v březnu roku 2005 dle platného zákona č. 83/90 Sb. Práce ve sdružení je postavena na principu dobrovolnosti. Sdružení je otevřeným, to znamená, že členem se může stát jak fyzická, tak i právnická osoba. Do projektů a akcí se zapojují také studenti středních škol v Opavě.
V roce 2006 získalo sdružení dva velmi významné projekty, které přinesly pro obec Chlebičov nemalé finanční prostředky i její samotné zviditelnění. Provedla se výsadba stromořadí v délce 450 m v okolí obce, které se zúčastnila stovka občanů.
Velký úspěch měla realizace projektu „Pomozme mladým hrou a sportem“, který byl spolufinancován z Fondu mikroprojektu programu INTERREG IIIA Česká republika-Polsko.
Spolupráce s polským Sdružením katolických rodin v Racibórzi vyústila v roce 2007  první česko-polskou cyklo výpravou na mazurská jezera. Akce se zúčastnili studenti raciborských a opavských škol. Tato akce se setkala s mimořádným ohlasem především na polské straně a byla podpořena prezidentem města Racibórze.
V roce 2008 se realizovala druhá česko-polská cyklo výprava nazvaná "Napříč Moravou". V témže roce naše sdružení  realizovalo projekt "Poznávejme sousední regiony".
Partnerem v tomto projektu bylo sdružení Krapkowickie rowerki z města Krapkowice. Dobrou spolupráci máme navázanou se sdružením Rajder z Opole. Od roku  2011 pořádáme pravidelně cyklo prezentační setkání cykloturistů za účastí polských přátel cykloturistiky z Opole, Krapkowic, Racibórze a Tarnowskich Gor. Cílem těchto setkávání je poznávat krásná a zajímavá místa opavského okresu.