MeandrOdry
Hora Svaté Anny
18.-20.5.2007
Cyklovýlet do Polska
8.-10.6.2007
Meandry Odry
2.7.2007
Mazury
 
 
Na kolech k mazurským jezerům
4.-17.8.2007
   

Světlo do života